Một số mẫu phụ lục hợp dồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà có thể giúp các bạn bổ sung một số nội dung cũng như các điều khoản mới trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê nhà của bạn trở nên kĩ càng và chi tiết hơn, đảm bảo được quyền lợi và trách nhiệm của các bên mà không cần chỉnh sửa lại hợp đồng nhiều lần gây mất thời gian đôi bên.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà nghĩa là gì?

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là các văn bản đính kèm với hợp đồng thuê nhà, chúng sẽ không tách rời và cũng không thay thế được hợp đồng thuê nhà. Đây chỉ là thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà để chi tiết hơn những điều khoản có trong hợp đồng thuê nhà. Phụ lục hợp đồng thuê nhà có hiệu lực như hợp đồng thuê nhà. Nội dung của phụ lục hợp đồng tuỳ vào thoả thuận 2 bên nhưng không được trái với nội dung hợp đồng thuê nhà trước đó.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà gồm có những thông tin về bên thuê nhà và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà 2 bên đã ký kết, lý do có thêm nội dụng phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm và tìm hiểu khi bạn soạn thảo hợp đồng thuê nhà và những phụ lục kèm theo là để bảo vệ tối đa quyền lợi của bản thân.

Bản chất của phụ lục hợp đồng thuê nhà

Phụ lục hợp đồng được hình thành trong trường hợp bên thuê và bên cho thuê cần quy định một số điều khoản cho tiết hơn trong hợp đồng thuê nhà đã được 2 bên ký kết. Ví dụ: các bên muốn quy định chi tiết hơn về phương thức thanh toán hoặc căn nhà cho thuê…

Nó sẽ chỉ áp dụng đối với những trường hợp 2 bên muốn quy định chi tiết hơn những điều khoản trong hợp đồng, còn nếu 2 bên muốn sửa đổi hoặc bổ sung điều khoản trong hợp đồng thuê nhà thì nên sử dụng hợp đồng sửa đổi và bổ sung hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà không phải là văn bản bắt buộc khi các bên làm hợp đồng thuê nhà. Nhưng nếu hợp đồng thuê nhà của các bên chưa thỏa thuận chi tiết về một vấn đề nào đó mà các bên chỉ thỏa thuận chi tiết bằng miệng chứ không lập phụ lục hợp đồng thì rất dễ xảy ra tranh chấp sau này.

Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng, người soạn thảo cần bảo đảm các yếu tố sau:

  • Đảm bảo về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng thuê nhà

Phụ lục của hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Khi nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo các quy định đó.

  • Đảm bảo về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng thuê nhà

+ Về nguyên tắc thì nội dung của phụ lục hợp đồng là do các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng, thiện chí với nhau. Tuy nhiên, các nội dung của phụ lục hợp đồng thuê nhà không được trái với luật pháp và đạo đức xã hội. Điều trái pháp luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện một số hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là chuẩn mực ứng xử giữa người với người trong đời sống, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

+ Bảo đảm rằng đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà sẽ là những mặt hàng mà pháp luật cho phép.

+ Bảo đảm người tham gia trong hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện

+ Bảo đảm người tham gia phụ lục hợp đồng thuê nhà có năng lực hành vi dân sự.

  • Trong khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng phải hết sức lưu ý đến địa vị pháp lý của người đại diện được uỷ quyền cũng như phạm vi được uỷ quyền để tránh tình trạng có tranh chấp sau này do sự ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện được uỷ quyền.

Một số mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 1

mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2

mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 3

mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Kết luận

Trên đây là một số mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn đúng với quy định của pháp luật. Mong rằng những kiến thức chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc làm hợp đồng thuê nhà. 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *